Claim uw rechten!

Als verzekerde wilt u weten wat uw rechten zijn volgens uw AOV-polis. Rekening houdend met de complexiteit van de materie wil het AOV LOKET meer helderheid verschaffen in de dekking van uw AOV-polis. Daarbij geldt dat bij het claimen van een uitkering de te volgen procedure van groot belang kan zijn. Het AOV LOKET adviseert u daarom over een juist plan van aanpak. Dit kan veel toekomstige teleurstellingen en rechtszaken voorkomen.

Als vervolgens blijkt dat de verzekeraar u ten onrechte weigert te betalen, is het AOV LOKET uw partner bij het halen van uw recht, als het moet via een gerechtelijke procedure.

Help, ik krijg geen AOV-uitkering!

Het zal je maar gebeuren. Je wordt arbeidsongeschikt en de AOV-verzekeraar weigert (gedeeltelijk) een uitkering. Het komt vaker voor dan wordt gedacht. De perceptie van een verzekerde is doorgaans: “Als ik arbeidsongeschikt ben, dan krijg ik een uitkering”. De realiteit is echter dat niet elke AOV altijd en in ieder geval bij arbeidsongeschiktheid een recht op uitkering geeft.

Het ontbreken van een recht op uitkering wordt in veel gevallen niet veroorzaakt door algemeen gebruikte uitsluitingen zoals overmatig alcoholgebruik, opzet of grove schuld, maar juist door ’productvarianten’, uitsluitingen in de voorwaarden en procedurefouten.

Heeft u als zelfstandige een verzekering die alleen uitkeert bij (aantoonbare) schade, of keert deze al zonder meer uit als zich een bepaalde situatie voordoet, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid? En wat als u als zelfstandige medische klachten hebt, maar uw arts weet geen diagnose te stellen? U kunt niet werken, maar bestaat dan wel recht op een uitkering? Weet wat u verzekerd hebt!

Afbeelding: 

Image: 

Direct op weg!

Tekst onder image: 

Kom meer te weten over de assurantiescan!